شیرینی خوری گرد

No:121

شیرینی خوری گرد

قطر: 30 سانتی متر

وزن تقریبی : 460 گرم