سوالات شما از نقره فرقدانی

بله، کلیه اجناس با تصاویر موجود در سایت نقره فرقدانی مطابقت دارد و در صورت وجود هرگونه مغایرت با محصول دریافتی و یا اطلاعات ثبت شده، نقره فرقدانی مسئولیت جبران تمامی هزینه‌ها را بر عهده می گیرد.

بله نقره فرقدانی همیشه تضمین عیار می کند و هر تغییر رنگی را در نقره در طی سالیان زیاد اگر از برند خودش باشد را پرداخت و روکش انجام می دهد و یا اگر نقره از برند خود فرقدانی باشد امکان تعویض و فروش با هریک از محصولات از برند خود فرقدانی وجود دارد.

خیر تغییر رنگ نقره به دلیل سولفیده شدن نقره هست یک فرآیند طبیعی هست که اگر روکش زده بشه از این تغییر رنگ جلوگیری می شود. ولی اگر تغییر رنگ هم اتفاق افتاد با یک پرداخت کاری ساده دوباره به رنگ اولیه باز می گردد و هیچ تغییری در ارزش جنس و رنگ نقره ندارد.

بله ذاتا نقره به رنگ سفید هست و با یک ماده ای شبیه باکس هر نقره سفیدی را می توان به سیاه تبدیل و یا برعکس هر نقره سیاهی را با یک پرداخت کاری به رنگ سفید اولیه تبدیل کرد و با هزینه خیلی جزئی.

بله نقره اگر روکش نداشته باشد بعد از چند ماه سولفیده می شود و رنگ آن به سمت قهوه ای روشن در ابتدا و در نهایت به سمت تیره شدن و سیاه شدن می رود. البته با یک پرداخت ساده می توان به رنگ اولیه درآورد و یا روکش زدن، سیاه شدن را به تاخیر انداخت.