کاسه قلدار پایه بلند

No:211

کاسه قلدار پایه بلند

قطر : 20 در 20 الی 42 در 42 سانتی متر

وزن تقریبی : 700 الی 6510 گرم