چای خوری شیر بالدار

No:221

چای خوری شیر بالدار

وزن تقریبی : 570 گرم (6عدد)