چایخوری لاله ای پایه گوی دار

No:223

چای خوری لاله ای پایه گوی دار

وزن تقریبی : 460 گرم (6عدد)