شمعدان تک شاخه

No:123

شمعدان تک شاخه

ارتفاع : 21 الی 50 سانتی متر

وزن تقریبی : 400 الی 2100 گرم (جفت)

دسته بندی برچسب