سیب درب دار

No:129

سیب دربدار

قطر : 11 سانتی متر

وزن تقریبی : 391 گرم

دسته بندی برچسب ها ,