سرویس چای خوری با سینی گرد

No:220

سرویس چایخوری با سینی گرد

قطر : 36 سانتی متر

وزن تقریبی : 1656 گرم