جعبه دستمال کاغذی

No:229

جعبه دستمال کاغذی

12الی 23 سانتی متر

وزن تقریبی : 830 گرم