مجسمه فرشته های رقصنده سایز متوسط

قاب نقره فرقدانی