شکلات خوری ۸ ظلعی خاص قلم گل برجسته

قاب نقره فرقدانی