شکلات خوری گنبدی قلم مینیاتور نقره

قاب نقره فرقدانی