شکلات خوری گنبدی قلم مینیاتور مدل نقره

قاب نقره فرقدانی