جعبه جواهر و شکلات خوری قلم گل برجسته

قاب نقره فرقدانی